Rotaract Nederland

Het landelijk bestuur wordt ook wel het CRN genoemd. Dit staat voor Contactorgaan Rotaract Nederland. Dit contactorgaan is de vereniging waarbij alle Nederlandse Rotaract Clubs zijn aangesloten. Het wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de zeven Rotaract districten in het land.

Het CRN heeft onder andere tot doel het bevorderen van de contacten, een efficiëntere samenwerking en informatievoorziening tussen de Nederlandse districten, de clubs en de individuele leden. Dit doen zij onder andere door 2 maal per jaar een Algemene Afgevaardigden Vergadering (A.A.V.) te organiseren.

Een A.A.V. is een landelijke vergadering waarbij elke Nederlandse Rotaract club voor wordt uitgenodigd om mee te kunnen discussiëren en te beslissen over het landelijk beleid. Per seizoen worden minimaal twee A.A.V.’s georganiseerd, waarvan de eerste A.A.V. van het seizoen tijdens de landdag wordt gehouden.

Op de landdag worden de beleidsplannen en financiële stukken ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. De 2e A.A.V. wordt gehouden aan het einde van het clubjaar. Hierbij worden de behaalde resultaten en begrotingen besproken. Deze A.A.V heeft meer een evaluatie karakter.

Rotaract Nederland is verdeeld in 7 districten. Rotaract Club Almelo vormt samen met de clubs Apeldoorn, Arnhem, Deventer Hengelo-Enschede, Oldenzaal en Noord West Veluwe het district 1560.