Selecteer een pagina

Stichting Leergeld

In Almelo leven circa 2400 kinderen die om financiële redenen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. In 2019 zal Rotaract Almelo zich daarom inzetten voor deze kinderen om óók mee te kunnen doen! Stichting Leergeld Almelo biedt kinderen op basis- en voorgezet onderwijs (4-18 jaar) de kans om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Met de inzet van Rotaract Almelo hopen wij meer kinderen uit Almelo mee te kunnen laten doen!

Een nieuw jaar betekent ook een nieuw jaardoel!