Jaardoel 2017

Rotaract Almelo heeft als jaardoel 2017 gekozen voor De Gravenruiters.

De Gravenruiters maakt het mogelijk dat mensen met en zonder beperking onder professionele begeleiding kunnen paardrijden. Mensen met een meervoudige beperking kunnen bij De Gravenruiters huifbedrijden. In het meidenproject ontwikkelen meiden met sociaal/emotionele problemen hun weerbaarheid, zelfstandigheid en talenten. Daarnaast wordt sociale re-integratie en dagbesteding aangeboden waardoor mensen deelnemen aan de maatschappij.

De Gravenruiters bestaan al ruim 40 jaar. De accommodatie is aan vervanging toe, en daarnaast wil men graag wat minder weersafhankelijk zijn en dus meer zaken binnen organiseren. Het unieke aan de werkwijze van De Gravenruiters is dat alle activiteiten elkaar ondersteunen en versterken.

De ruiters van het Paardrijden plus helpen door de paarden en pony’s de gelegenheid te geven actiever te bewegen, zodat ze tijdens het Aangepaste paardrijden fit maar vooral braaf en rustig meelopen. Het Paardrijden plus levert ook veel vrijwilligers die een belangrijke rol spelen binnen de organisatie. Meiden uit het Meidenproject kunnen naar het Paardrijden plus doorstro- men en blijven betrokken bij De Gravenruiters.

Voor de verzorging van de dieren en het onderhoud van het terrein biedt de Dag- besteding en de Sociale re-integratie een zeer welkome ondersteuning. Terwijl de deelnemers werken aan hun eigen talenten en ontwikkeling leveren ze een belangrijke bijdrage aan De Gravenruiters.

Meidenproject.
De meiden uit het Meidenproject helpen als vrijwilliger buiten schooltijden bij het Aangepast paardrijden waar veel begeleiding noodzakelijk is. Dit vrijwilligerswerk leert de meiden verantwoordelijkheid, behulpzaamheid en samenwerking ook buiten de kaders van hun eigen project.

Bij het aangepast paardrijden kunnen mensen met een lichamelijke handicap of verstandelijke handicap toch genieten van paardrijden. Voor degenen die niet meer zelf op een paard kunnen zitten is er het huifbed rijden. Hierbij lig je op een bed op de ruggen van 2 aangespannen paarden. Door de bewegingen en warmte van de paarden wordt dit als zeer positief ervaren; het biedt recreatie, ontspanning en thera- pie. Op dit moment gebeurd dit op 4 dagdelen in de week. Voor mensen die dit niet willen/kunnen is alleen al het in de buurt zijn van de paarden en het aaien heel erg leuk en ontspannend.

De Gravenruiters wil een nieuwe voorziening realiseren op haar eigen grond. Onder het motto ‘Lok ons uit de tent’ wordt getracht de benodigde gelden bijeen te brengen. De tent weerspiegelt de staat waarin de gehele manege verkeert. De gangpaden zijn te smal voor de rolstoelen van onze deelnemers, er is te weinig ruimte om de paarden overdekt te verzorgen, containers fungeren als stal en opslagruimte en de kantine en het kantoor zijn gehuisvest in een portacabin.

Om beweging, ontspanning en therapie aan te kunnen blijven bieden aan mensen met een beperking is het voor De Gravenruiters noodzakelijk dat er een nieuwe voorziening wordt gerealiseerd die gebruiksvriendelijk en weersonafhankelijk is voor kwetsbare deelnemers. Als alles eenmaal achter de rug is zijn ze niet meer weersafhankelijk en klaar voor de toekomst!