Select Page

De Geschiedenis
van
Rotaract Almelo

Het zal ergens in 1986 geweest zijn toen Schelte van Heemstra mij vroeg om eens te komen kijken bij Rotaract Almelo in oprichting (io). Schelte en ik hadden elkaar leren kennen als collega’s bij de gemeente Almelo. RAC Almelo io  was een groep jonge mensen, werkend en studerend, thuiswonend en zelfstandig wonend. Een serviceclub voor jonge mensen van 18 tot 28 jaar verbonden aan de Rotary en nieuw in en voor Almelo. De groep kwam wekelijks bij elkaar in een gebouw van Scouting John F. Kennedy aan de Bosrand. Na een aantal bijeenkomsten had ik de smaak te pakken en bleek de liefde van twee kanten te komen, ik werd lid van RAC Almelo io. Schelte was de voorzitter van het eerste uur van RAC Almelo io en heeft ergens voor de Charter de voorzittershamer aan mij overgedragen. Er stonden projecten op de rol die moesten bijdragen aan de officiele Charter, officieel aansluiten bij de landelijke en wereldorganisatie.

Hiervoor moesten diverse projecten worden uitgevoerd en gedocumenteerd met verslagen enz. In die periode waren leden van RAC Almelo io wekelijks te vinden in het Meulenbelt. Op de zaterdagochtenden assisteerden we bij diverse activiteiten, schonken koffie/thee en haalden en brachten de deelnemers van en naar de huiskamers.

De verhuizing van de museumstukken van het Almelose museum van Heemkunde hebben we met elkaar uitgevoerd. De museumstukken moesten van  het Waaggebouw naar de plek waar nu nog het stadsmuseum is gehuisvest aan de Prinsenstraat. De verbinding was gemakkelijk gelegd want Sander Dronkers , de zoon van de voorzitter van het bestuur van het museum was lid van RAC Almelo io.

Een aantal zaterdagen waren we hiervoor actief met auto’s, al of niet met aanhanger, voorzichtig ingepakt in dekens en stapvoets rijdend enz enz. Uiteindelijk met een prachtig resultaat in de Prinsenstraat, nog steeds de basis van ons Stadsmuseum.

Ook werden we actief op het toneel. Samen met de regisseur van de toneelvereniging De Pimpernel hebben we als club met deelnemers van het Mr Siebelinkhuis Ali Baba en de 40 Rovers opgevoerd in de grote zaal van toen nog Cultureel-centrum De Hagen (nu het Theaterhotel). Zelf mocht ik roverhoofdman zijn en de meeste rovers werden ‘geleverd’ door het Mr Siebelinkhuis. Een heel spannende middag met ruim 500 gasten in de zaal. Alle RAC Almelo io leden hadden hierbij een rol dan wel waren actief geweest bij de voorbereidingen of nazorg.

Omdat we een club in oprichting waren werden we ondersteund door leden van de Rotary ‘moederclubs’. De Rotaryclubs Almelo, Ambt Almelo en Vriezenveen waren op die manier verbonden aan de in oprichting zijnde Rotaractclub. In dat kader was Joop Vrielink vanuit Rotary Almelo regelmatig tijdens de vergadering aanwezig. Hij was door Wout v.d. Boom, toen de voorzitter van Rotaryclub Almelo, hiervoor gevraagd. Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van Rotaryclub Almelo was het initiatief tot het oprichten van een Rotaractclub genomen. Joop gaf tips, luisterde, stelde vragen, leefde mee en dronk ook af en toe een glas wijn met ons mee.  Vanuit Rotary Vriezenveen was Dhr Töny de verbindingsofficier. Beide heren waren vader van RAC Almelo io leden, Cathy Vrielink en Jan Paul Thöny waren kinderen van de heren.

In het voorjaar van 1987 was Almelo gaststad van het Internationaal Kinder Theater Festival. De leden van RAC Almelo io waren actief in de begeleiding van de theatergroepen en waren verantwoordelijk voor diverse klussen in deze week. Deze theatergroepen waren afkomstig vanuit diverse Europese landen. Het evenement duurde ongeveer een week en in het weekend na deze week stond De Charter op de agenda. Het was dus een Toptijd voor RAC Almelo io.

De officiële Charter is gehouden op 25 april 1987 in zalen horend bij het toen nog cultureel centrum De Hagen, nu het Theaterhotel. Met een select gezelschap hebben we de naar officiële sprekers geluisterd en is genoten van een diner. In de nu nog bekende Sociëtijd-zaal van het Theaterhotel, is met veel gasten en livemuziek ‘s avonds gevierd dat Almelo een RAC club rijker was geworden.

Een mooi herinnering is gebleven. Ook een heel tastbare want in 1990 zijn Diana Vos en ik in het huwelijk getreden. Diana en ik hebben elkaar bij RAC Almelo leren kennen. Diana heeft in de Charterperiode en een aantal jaren daarna het secretariaat van de club gevormd.  En nu in 2019 is onze oudste zoon Joost de voorzitter van RAC Almelo, hoe mooi kan iets lopen.

Rotaract Almelo wens ik nog vele vitale jaren toe !

Peter van Heteren, Januari 2019