Rotaract Club Almelo

Wat is Rotaract?

Rotaract is de club voor jongeren tussen de 18 en de 35 jaar, werkend of studerend, die zich actief willen inzetten voor de maatschappij en daarbij hun grenzen willen verleggen. Enerzijds betekent dit dat goede doelen in binnen- en buitenland worden ondersteund. Vaak zijn deze doelen groepen mensen die het minder getroffen hebben en die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Anderzijds wordt er veel geleerd en ervaring opgedaan door het organiseren van projecten, het volgen van trainingen en workshops en door bedrijfsbezoeken of sprekers.

read more

Rotaract Nederland

Het landelijk bestuur wordt ook wel het CRN genoemd. Dit staat voor Contactorgaan Rotaract Nederland. Dit contactorgaan is de vereniging waarbij alle Nederlandse Rotaract Clubs zijn aangesloten. Het wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de zeven Rotaract districten in het land.

Het CRN heeft onder andere tot doel het bevorderen van de contacten, een efficiëntere samenwerking en informatievoorziening tussen de Nederlandse districten, de clubs en de individuele leden. Dit doen zij onder andere door 2 maal per jaar een Algemene Afgevaardigden

read more

Contact

Ons postadres is:

Rotaract Club Almelo
Schepel 8
7641 JG Wierden

U kunt ons mailen naar de volgende adressen.

Algemene informatie kunt u sturen naar:info@rotaractalmelo.nl

Uw bericht voor de volgende bestuursleden:
Pim Stulen
voorzitter@rotaractalmelo.nl
Frank Gerdzen
vicevoorzitter@rotaractalmelo.nl
Koen Reekers
secretaris@rotaractalmelo.nl
Guido Florijn
penningmeester@rotaractalmelo.nl

read more